Grupa ENIS

Jarznik wysokoprężnej lampy sodowej wykonany jest z prześwietlającego spiekanego tlenku glinu, gdyż kwarc jest podatny na działanie sodu w wysokich temperaturach, z jakimi mamy do czynienia przy wyładowaniach elektrycznych przy wysokim ciśnieniu. Zastosowany materiał jarznika ma bardzo dobre przepuszczanie światła widzialnego, które wynosi ponad 90 %.

W warunkach pracy wysokoprężnej lampy sodowej ciśnienie gazowej atmosfery jarznika, składającej się z mieszaniny par rtęci, sodu oraz małej ilości gazu szlachetnego wynosi od 13 kPa do 26 kPa.

Sód w porównaniu z rtęcią emituje więcej energii promieniowania w zakresie fal widzialnych, na które oko ma największą czułość, co daje dwukrotnie większą skuteczność świetlną lamp sodowych w porównaniu z lampami rtęciowymi.

Wrażenie barwy i oddawanie barw w porównaniu z lampami sodowymi jest o wiele przyjemniejsze. Strumień świetlny lamp sodowych wysokiego ciśnienia waha się w granicach od 3 000 lm do 130 000 lm dla mocy odpowiednio od 50 W do 1000 W.

widmo wysokoprężnej lampy sodowej

 

Jarznik niskoprężnej lampy sodowej wykonany jest w kształcie litery U ze szkła wapienno – sodowego pokrytego od strony wewnętrznej warstwą szkła boranowego, które jest odporne na działanie sodu w wysokich temperaturach pracy lampy. Atmosfera gazowa jarznika podczas normalnej pracy lampy składa się z pary sodu i mieszaniny gazów szlachetnych służących   do obniżenia napięcia zapłonu. Ciśnienie tych par wynosi około 300 mPa.

Niskoprężna lampa sodowa ma wysoką skuteczność świetlną, lecz oddawanie barw jest złe, ponieważ lampa ta emituje promieniowanie praktycznie monochromatyczne, charakterystyczne dla atomowego sodu. Dla mocy od 18 W do 180 W strumień świetlny wynosi odpowiednio od 2 000 lm do 35 000 lm.

widmo niskoprężnej lampy sodowej

 

Cechy główne:

  • wysoka skuteczność strumienia światła,
  • długowieczność,
  • średni wskaźnik odwzorowania barw,
  • możliwość ściemniania krokowego,
  • istnieją źródła światła o zwiększonym stopniu odwzorowania barw,
  • ciepłe światło.

 

Zastosowania:

  • drogi i place,
  • boiska, hale (niższe klasy oświetleniowe),
  • przemysł, magazyny.

Wpływ światła na zdrowie człowieka

Światło bezpośrednio wpływa na zdrowie człowieka. Aby zmniejszyć skutki negatywnego oddziaływania sztucznego światła ważny jest sposób wykorzystania oraz jakość oświetlenia. Czytaj więcej...

 

Oświetlenie hybrydowe

Zaletą oświetlenia hybrydowego jest całkowite uniezależnienie się od dostarczania z zewnątrz energii elektrycznej. Energia potrzebna do zasilania lamp hybrydowych jest wytwarzana ze słońca. Czytaj więcej...

 

Iluminacja a promocja miasta

Oświetlenie ulic, parków i placów współgrające z właściwie wykonaną iluminacją budynków to wizytówka miasta. Iluminacja zwiększa również atrakcyjność oświetlanych obiektów. Czytaj więcej...

 

Ekspertyzy oświetlenia

ekspertyzy oświetlenia Ekspertyzy oświetlenia jednoznacznie potwierdzają spełnienie wymagań obowiązujących przepisów, sprawdzają czy oświetlenie zostało prawidłowo zaprojektowane i wykonane.
 

Ciemne niebo

ciemne niebo Zanieczyszczenie światłem to niekorzystny wpływ sztucznego oświetlenia na otoczenie. Zanieczyszczenie światłem zaburza ekosystemy oraz wpływa negatywnie na zdrowie człowieka i innych żyjących istot
 

Produkty

produktyProdukty - karty katalogowe, pliki fotometryczne
 

oprawy oświetleniowe

Modernizacje oświetlenia

modernizacje oświetleniaWłaściwa modernizacja oświetlenia polega na dostosowaniu istniejącego oświetlenia do obowiązujących przepisów

Czytaj więcej...

Bezpieczne przejście

bezpieczne przejścieZachęcamy do zapoznania się
z projektem "Bezpieczne Przejście dla Pieszych", mającego na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach.