Grupa ENIS

Konstrukcja lamp z halogenkami metali jest podobna do konstrukcji wysokoprężnych lamp rtęciowych. Oprócz rtęci zastosowano w jarzniku halogenki metali (najczęściej stosuje się kombinację jodków sodu, indu i talu), które częściowo wyparowują podczas normalnej pracy lampy. Para halogenków rozkłada się w gorącym obszarze łuku na halogen i metal, który promieniuje stosowne sobie widmo.

Oddawanie barw lampy halogenkowej jest lepsze niż lampy rtęciowej. Stosowanie halogenków zwiększa intensywność w niebieskim, zielonym i żółto – czerwonym paśmie widmowym barwy.

W jarzniku wysokoprężnej lampy rtęciowej w warunkach normalnej pracy ciśnienie gazu wynosi do 0,2 do 1 kPa składającego się z par rtęci oraz małej ilości gazu szlachetnego, który ułatwia zapłon.

Z powodu wysokiej temperatury pracy jarznik wykonany jest z kwarcu. Na jego końcach umieszczone są główne elektrody oraz elektrody zapłonowe. Zewnętrzna bańka szklana jest napełniona gazem szlachetnym, który chroni jarznik wyładowczy i pozostałe elementy lampy przez wpływami atmosferycznymi oraz stabilizuje wyładowanie łukowe, utrzymując stałą temperaturę dla normalnych warunków otoczenia.

Jarznik wysokoprężnej lampy sodowej wykonany jest z prześwietlającego spiekanego tlenku glinu, gdyż kwarc jest podatny na działanie sodu w wysokich temperaturach, z jakimi mamy do czynienia przy wyładowaniach elektrycznych przy wysokim ciśnieniu. Zastosowany materiał jarznika ma bardzo dobre przepuszczanie światła widzialnego, które wynosi ponad 90 %.

W warunkach pracy wysokoprężnej lampy sodowej ciśnienie gazowej atmosfery jarznika, składającej się z mieszaniny par rtęci, sodu oraz małej ilości gazu szlachetnego wynosi od 13 kPa do 26 kPa.

Rurowa lampa fluorescencyjna zbudowana jest z bańki rurowej wypełnionej parą rtęci o niskim ciśnieniu z domieszką małej ilości gazu szlachetnego, dla ułatwienia zapłonu. Oba końce rury zakończone są elektrodami. Podczas przepływu prądu przez mieszaninę powstaje promieniowanie elektromagnetyczne wzbudzonych atomów, głównie w widmie nadfioletu.Od wewnątrz powierzchnię rury pokrywa się proszkami fluorescencyjnymi, które przetwarzają promieniowanie powstające w gazie na światło widzialne.

Ekspertyzy oświetlenia

ekspertyzy oświetlenia Ekspertyzy oświetlenia jednoznacznie potwierdzają spełnienie wymagań obowiązujących przepisów, sprawdzają czy oświetlenie zostało prawidłowo zaprojektowane i wykonane.
 

Ciemne niebo

ciemne niebo Zanieczyszczenie światłem to niekorzystny wpływ sztucznego oświetlenia na otoczenie. Zanieczyszczenie światłem zaburza ekosystemy oraz wpływa negatywnie na zdrowie człowieka i innych żyjących istot
 

Produkty

produktyProdukty - karty katalogowe, pliki fotometryczne
 

oprawy oświetleniowe

Modernizacje oświetlenia

modernizacje oświetleniaWłaściwa modernizacja oświetlenia polega na dostosowaniu istniejącego oświetlenia do obowiązujących przepisów

Czytaj więcej...

Bezpieczne przejście

bezpieczne przejścieZachęcamy do zapoznania się
z projektem "Bezpieczne Przejście dla Pieszych", mającego na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach.