Grupa ENIS

Finansowanie przez stronę trzecią (TPF – Third Party Finacing) – polega na przeprowadzeniu przedsięwzięcia bez zaangażowania środków własnych. Jest to rozwiązanie skierowane głównie do samorządów, które wobec obciążenia realizacją innych zadań mają ograniczone prawem budżetowym możliwości zaciągania kolejnych zobowiązań.

 

Do realizacji zadania zostaje zaangażowane niezależne od użytkowników energii przedsiębiorstwo usługowe (tzw. ESCo – Energy Service Company), które:

  • zapewnia wszelkie niezbędne usługi techniczne,
  • angażuje własne środki finansowe,
  • ponosi ryzyko techniczne związane z realizacją inwestycji,
  • ponosi ryzyko finansowe.

Zaletą zaangażowania ESCo jest fakt, że banki posiadają wysoki poziom zaufania do ich wiedzy technicznej i doświadczenia. Po zrealizowaniu inwestycja jest następnie opłacana za pomocą środków uzyskanych z redukcji kosztów energii.

Angażując ESCo można odnieść korzyści poprzez następujące czynniki:

  • budżet nie jest obciążony kosztami początkowymi inwestycji,
  • również spłata zobowiązań związanych z realizacją inwestycji nie blokuje zdolności kredytowej jednostki samorządu terytorialnego,
  • samorząd wywiązuje się ze swoich ustawowych obowiązków wobec mieszkańców.

Jak widać jest to rozwiązania bardzo atrakcyjne w zakresie efektywności i finansów. Do nielicznych wad tego rozwiązania należy:

  • odprowadzanie zysku z oszczędności energii do ESCo,
  • wybór do realizacji wyłącznie tych części inwestycji, które będą najbardziej korzystne ekonomicznie,
  • skomplikowane warunki umowy prawnej pomiędzy partnerami.

Ekspertyzy oświetlenia

ekspertyzy oświetlenia Ekspertyzy oświetlenia jednoznacznie potwierdzają spełnienie wymagań obowiązujących przepisów, sprawdzają czy oświetlenie zostało prawidłowo zaprojektowane i wykonane.
 

Ciemne niebo

ciemne niebo Zanieczyszczenie światłem to niekorzystny wpływ sztucznego oświetlenia na otoczenie. Zanieczyszczenie światłem zaburza ekosystemy oraz wpływa negatywnie na zdrowie człowieka i innych żyjących istot
 

Produkty

produktyProdukty - karty katalogowe, pliki fotometryczne
 

oświetlenie uliczne

Modernizacje oświetlenia

modernizacje oświetleniaWłaściwa modernizacja oświetlenia polega na dostosowaniu istniejącego oświetlenia do obowiązujących przepisów

Czytaj więcej...

Bezpieczne przejście

bezpieczne przejścieZachęcamy do zapoznania się
z projektem "Bezpieczne Przejście dla Pieszych", mającego na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach.