Grupa ENIS

Zastosowanie właściwego światła jest najważniejszym czynnikiem w procesie projektowania oświetlenia. Prosta “złota zasada” projektowania to zapewnienie właściwego światła dla właściwego miejsca o właściwej porze. Ta reguła ma zastosowanie we wszystkich miejscach gdzie potrzeba oświetlenia, tak by móc widzieć i wykonywać różne czynności wydajnie, w komfortowych warunkach.

Specyficzne wymogi odnośnie oświetlenia miejsc różnią się znacznie w zależności od miejsca, czynności i osób, którzy są w nią zaangażowani. Zadania wymagające wykorzystania zmysłu wzroku mogą różnić się swym charakterem, lokalizacją, wielkością, kolorem, czasem trwania, dynamiką i ergonomią.

Właściwa ocena parametrów jest niezwykle istotna w celu określenia właściwych warunków oświetlenia dla danego obszaru. Po wykonaniu analizy zadań i sporządzeniu listy czynności wykonywanych w danym środowisku można opracować kryteria projektu i rozpocząć jego realizację.

Przed przystąpieniem do realizacji zalecamy zapoznanie się z zaleceniami odnośnie różnych środowisk i zastosowań. Duża część sukcesu dobrej instalacji oświetleniowej zależy od podejmowania właściwych decyzji w procesie projektowania, wyborze właściwego wyposażenia i zapewnienia odpowiednich instrukcji, w jaki sposób należy wykorzystywać, zarządzać i konserwować instalację w trakcie jej cyklu pracy.

Aby opracowane rozwiązanie było możliwie najlepsze należy spełniać wymagania odnośnie parametrów projektowych oświetlenia przy równoczesnym zachowaniu równowagi pomiędzy wymaganiami i ograniczeniami.

Lista sektorów zastosowania różnych typów oświetlenia jest niemal niewyczerpana. Dla każdej technik oświetlenia (oświetlenie pomieszczeń i obszarów przemysłowych, przestrzeni biurowych, budynków oświaty, super i hipermarketów, ulic, obszarów ogólnego przeznaczenia, detali architektonicznych oraz obiektów służby zdrowia) należy rozpocząć od rozpatrzenia całościowego podejścia do projektu począwszy od projektowania, poprzez realizację, jak również długoterminową eksploatację.

Naukowcy udowodnili już, że dobra jakość oświetlenia ma znaczny wpływ na ludzki organizm, bez niej aktywność człowieka jest poważnie ograniczona.

Ekspertyzy oświetlenia

ekspertyzy oświetlenia Ekspertyzy oświetlenia jednoznacznie potwierdzają spełnienie wymagań obowiązujących przepisów, sprawdzają czy oświetlenie zostało prawidłowo zaprojektowane i wykonane.
 

Ciemne niebo

ciemne niebo Zanieczyszczenie światłem to niekorzystny wpływ sztucznego oświetlenia na otoczenie. Zanieczyszczenie światłem zaburza ekosystemy oraz wpływa negatywnie na zdrowie człowieka i innych żyjących istot
 

Produkty

produktyProdukty - karty katalogowe, pliki fotometryczne
 

oprawy oświetleniowe

Modernizacje oświetlenia

modernizacje oświetleniaWłaściwa modernizacja oświetlenia polega na dostosowaniu istniejącego oświetlenia do obowiązujących przepisów

Czytaj więcej...

Bezpieczne przejście

bezpieczne przejścieZachęcamy do zapoznania się
z projektem "Bezpieczne Przejście dla Pieszych", mającego na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach.