Grupa ENIS

Rurowa lampa fluorescencyjna zbudowana jest z bańki rurowej wypełnionej parą rtęci o niskim ciśnieniu z domieszką małej ilości gazu szlachetnego, dla ułatwienia zapłonu. Oba końce rury zakończone są elektrodami. Podczas przepływu prądu przez mieszaninę powstaje promieniowanie elektromagnetyczne wzbudzonych atomów, głównie w widmie nadfioletu.Od wewnątrz powierzchnię rury pokrywa się proszkami fluorescencyjnymi, które przetwarzają promieniowanie powstające w gazie na światło widzialne.

Zależnie od składu proszków fluorescencyjnych wytwarza się trzy typy lamp o różnej barwie i różnych właściwościach oddawania barw. Można oznaczać je za pomocą liczby identyfikującej barwę.

Moc znamionowa świetlówki zależy od jej długości. Im dłuższa rura tym większa moc.

Strumień świetlny lamp fluoroscencyjnych waha się w granicach od ok. 100 do 10000 lm. Odpowiada to mocy od 4 do 110 W. Przy niższych temperaturach ich strumień świetlny maleje.

Cechy główne:

  • wysoka wydajność strumienia świetlnego,
  • dobre odwzorowanie barw,
  • długowieczność,
  • szeroki wybór typów świetlówek,
  • możliwość ściemniania.

Całkowicie nowe świetlówki stabilizują się w początkowej fazie starzenia. Jest to okres następujący natychmiast po pierwszym włączeniu świetlówek, w którym początkowo uwięziona rtęć wyparowuje i zostaje równomiernie rozprowadzona w tubie świetlówki. Lampy niestabilizowane mogą charakteryzować się różnicami w kolorze światła i jego jasności, mogą także powodować efekt migotania w przypadku znacznego ściemniania światła. W celu zapewnienia niezawodnego działania warto zadbać o kilkudniowy dniowy okres świecenia bez przerwy i ściemniania, dotyczy to w szczególności instalacji umożliwiających ściemnianie opraw. Należy także odczekać odpowiedni okres czasu przed wykonaniem oceny instalacji pod kątem poziomów natężenia światła i jego jakości.

Zastosowania:

  • gospodarstwa domowe,
  • biura, sklepy, szkoły,
  • hale przemysłowe, magazyny,
  • reklamy, pylony
  • hale sportowe (niższe klasy oświetleniowe)

Świetlówki kompaktowe są kompaktową wersją świetlówek liniowych i pracują na bardzo podobnych zasadach. Moc strumienia światła zależy od pozycji świecenia i temperatury bezpośredniego otoczenia świetlówki. Świetlówki kompaktowe (CFL) charakteryzują się zwartą budową, wysoką wydajnością strumienia świetlnego, znakomitym współczynnikiem oddawania barw oraz możliwością ściemniania.

widmo lampy fluorescencyjnej

 

Ekspertyzy oświetlenia

ekspertyzy oświetlenia Ekspertyzy oświetlenia jednoznacznie potwierdzają spełnienie wymagań obowiązujących przepisów, sprawdzają czy oświetlenie zostało prawidłowo zaprojektowane i wykonane.
 

Ciemne niebo

ciemne niebo Zanieczyszczenie światłem to niekorzystny wpływ sztucznego oświetlenia na otoczenie. Zanieczyszczenie światłem zaburza ekosystemy oraz wpływa negatywnie na zdrowie człowieka i innych żyjących istot
 

Produkty

produktyProdukty - karty katalogowe, pliki fotometryczne
 

oprawy oświetleniowe

Modernizacje oświetlenia

modernizacje oświetleniaWłaściwa modernizacja oświetlenia polega na dostosowaniu istniejącego oświetlenia do obowiązujących przepisów

Czytaj więcej...

Bezpieczne przejście

bezpieczne przejścieZachęcamy do zapoznania się
z projektem "Bezpieczne Przejście dla Pieszych", mającego na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach.