Grupa ENIS

Ludzkie oko nie sprawuje się zbyt dobrze o zmierzchu czy w ciemności, gdy zdolności wzrokowe są upośledzone przez utratę ostrości widzenia i obniżenie zdolności rozpoznawania kolorów, a także znacznie mniejszą tolerancję na olśnienia. Może to w rezultacie prowadzić do wypadków z udziałem zarówno pojazdów jak i pieszych.

Właściwe oświetlenie dróg odgrywa znaczącą rolę w ograniczeniu zagrożenia wypadkiem. Badania wykazały, iż dobre oświetlenie uliczne znacznie redukuje ryzyko zaistnienia wypadku.

Oświetlenie drogowe powinno dostarczać wskazówek o zbliżaniu się do obszarów podwyższonego ryzyka tj. skrzyżowań czy przejść dla pieszych. Oznaczenie tych obszarów może być wzmocnione poprzez wykorzystanie źródeł światła o różnej barwie, tak aby np. przekazać informację o zmianie klasy drogi lub charakteru obszaru.

Dodatkowym atutem oświetlenia ulicznego jest zapobieganie przestępczości.

Ilość światła wymaganego do właściwego oświetlenia obiektów na drodze tj. pojazdów, pieszych lub przeszkód, zależy bezpośrednio od natężenia ruchu, jego prędkości oraz obecności pieszych – obszary komunikacji mieszanej. Poziom pr zestępczości ma także wpływ na wybór oświetlenia.

Koszty utrzymania i wpływ na środowisko naturalne to dwa niezwykle istotne czynniki. Dlatego ważna jest optymalizacja oświetlenia już w trakcie projektowania zarówno nowych, jak również modernizowanych instalacji. Właściwy dobór oświetlenia, jego odpowiednie sterownie pozwoli na zredukowanie kosztów inwestycyjnych oraz eksploatacyjnych. Inteligentne systemy sterujące oświetleniem stanowią dalszy krok w kierunku poczynienia oszczędności. Wykorzystywanie elektronicznych układów zapłonowych początkowo zwiększają koszt inwestycji, w późniejszym okresie przynoszą wymierne oszczędności w postaci wydłużenia żywotności źródeł światła oraz zmniejszeniem częstotliwości przeprowadzania prac konserwacyjnych.

Głównym kryterium przy projektowaniu oświetlenia drogowego jest luminancja. W tym wypadku ważne jest właściwe ustalenie charakterystyki danego odcinka oraz pozycję obserwatora. Jeśli konieczne jest wzięcie pod uwagę natężenia światła należy rozpatrzyć sytuację we wszystkich obszarach zarówno przeznaczonych dla pojazdów jak i pieszych.

Dlatego realizując projekty:

  • zwracamy szczególną uwagę na funkcjonalność oświetlenia, komfort i bezpieczeństwo użytkowania oraz właściwe parametry oświetleniowe,
  • optymalizujemy koszty inwestycyjne i eksploatacyjne oświetlenia,
  • redukujemy koszty prac konserwacyjnych poprzez stosowanie opraw długowiecznych - solidnie wykonanych, trwałych, renomowanych firm.

 

DROGA DOBRZE OŚWIETLONA TO BEZPIECZNA DROGA

Ekspertyzy oświetlenia

ekspertyzy oświetlenia Ekspertyzy oświetlenia jednoznacznie potwierdzają spełnienie wymagań obowiązujących przepisów, sprawdzają czy oświetlenie zostało prawidłowo zaprojektowane i wykonane.
 

Ciemne niebo

ciemne niebo Zanieczyszczenie światłem to niekorzystny wpływ sztucznego oświetlenia na otoczenie. Zanieczyszczenie światłem zaburza ekosystemy oraz wpływa negatywnie na zdrowie człowieka i innych żyjących istot
 

Produkty

produktyProdukty - karty katalogowe, pliki fotometryczne
 

oświetlenie uliczne

Modernizacje oświetlenia

modernizacje oświetleniaWłaściwa modernizacja oświetlenia polega na dostosowaniu istniejącego oświetlenia do obowiązujących przepisów

Czytaj więcej...

Bezpieczne przejście

bezpieczne przejścieZachęcamy do zapoznania się
z projektem "Bezpieczne Przejście dla Pieszych", mającego na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach.