Grupa ENIS

Fundusze strukturalne – fundusze unijne - są wyjątkowo atrakcyjną formą dofinansowania ze względu na brak konieczności zwrotu otrzymanych środków, a przynajmniej dużej ich części.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że zawarcie w projekcie wysokoefektywnych i energooszczędnych rozwiązań w zakresie oświetlenia, podczas starania się o środki unijne, może stanowić istotny element, który pozytywnie wpłynie na ocenę projektu, a jednocześnie na zwiększenie szans na pozyskania dotacji. Rozwiązania technologiczne, wpływające pozytywnie na bezpieczeństwo użytkowników, na ochronę zasobów naturalnych, na efektywność energetyczną są bowiem podstawą oceny projektów w wielu kryteriach merytorycznych poszczególnych programów.

Są to również tematy priorytetowe w Unii Europejskiej, dlatego ich realizacja jest promowana przy ocenie projektów. Dlatego planując wykorzystanie środków unijnych, projektując wszelkie inwestycje, należy pamiętać o podniesieniu atrakcyjności inwestycji poprzez zastosowanie energooszczędnych elementów poprawiających zdrowie i warunki pracy użytkowników czy wpływ na środowisko naturalne.

Jak każde rozwiązanie związane z pozyskaniem środków zewnętrznych posiada ono również swoje wady, a są to:

  • ograniczenie warunkami i terminami ogłaszanych konkursów – brak możliwości starania sięo środki w dowolnym czasie,
  • skomplikowana, często przedłużająca się procedura uzyskania dotacji,
  • brak możliwości pozyskania dotacji wyłącznie na instalację oświetlenia. Jest to możliwe wyłącznie jako część szerszego projektu, np. modernizacja, budowa budynków lub dróg.

 

Dotacje – inwestycje związane z modernizacją oświetlenia w konsekwencji poprzez zmniejszenie wykorzystywanej mocy, w sposób naturalny prowadzą do poprawy stanu środowiska naturalnego. Dlatego obok funduszy unijnych istnieje możliwość pozyskania dotacji na inwestycje tego typu z krajowych instytucji, zajmujących się statutowo ochroną środowiska. Podobnie jak w przypadku funduszy unijnych czy wszystkich rozwiązań związanych z bezzwrotnym przyznaniem środków wiąże się to ze spełnieniem wymogów proceduralnych: formalnych i merytorycznych. Wydaje się jednak,  że uzyskanie środków krajowych jest obwarowane mniej restrykcyjnymi wymaganiami.

Warto jednak podkreślić, że najczęściej inwestycje typu modernizacja oświetlenia wymagają indywidualnego podejścia i analizy odnośnie spodziewanego efektu ekologicznego. Istotne jest również, aby już na etapie pomysłu i projektowania zadbać o odpowiednie, tj. ekonomiczne i energooszczędne rozwiązania, unikając pułapki rozwiązań najtańszych, a jednocześnie najmniej efektywnych.

Ekspertyzy oświetlenia

ekspertyzy oświetlenia Ekspertyzy oświetlenia jednoznacznie potwierdzają spełnienie wymagań obowiązujących przepisów, sprawdzają czy oświetlenie zostało prawidłowo zaprojektowane i wykonane.
 

Ciemne niebo

ciemne niebo Zanieczyszczenie światłem to niekorzystny wpływ sztucznego oświetlenia na otoczenie. Zanieczyszczenie światłem zaburza ekosystemy oraz wpływa negatywnie na zdrowie człowieka i innych żyjących istot
 

Produkty

produktyProdukty - karty katalogowe, pliki fotometryczne
 

oprawy oświetleniowe

Modernizacje oświetlenia

modernizacje oświetleniaWłaściwa modernizacja oświetlenia polega na dostosowaniu istniejącego oświetlenia do obowiązujących przepisów

Czytaj więcej...

Bezpieczne przejście

bezpieczne przejścieZachęcamy do zapoznania się
z projektem "Bezpieczne Przejście dla Pieszych", mającego na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach.