Grupa ENIS

W jarzniku wysokoprężnej lampy rtęciowej w warunkach normalnej pracy ciśnienie gazu wynosi do 0,2 do 1 kPa składającego się z par rtęci oraz małej ilości gazu szlachetnego, który ułatwia zapłon.

Z powodu wysokiej temperatury pracy jarznik wykonany jest z kwarcu. Na jego końcach umieszczone są główne elektrody oraz elektrody zapłonowe. Zewnętrzna bańka szklana jest napełniona gazem szlachetnym, który chroni jarznik wyładowczy i pozostałe elementy lampy przez wpływami atmosferycznymi oraz stabilizuje wyładowanie łukowe, utrzymując stałą temperaturę dla normalnych warunków otoczenia.

Istnieją dwa rodzaje wysokoprężnych lamp rtęciowych: lampy z bańką przeźroczystą oraz bańką pokrytą luminoforem.

Lampy z bańką przeźroczystą charakteryzują się niebieskawo – białą barwą światła. Skuteczność świetlna wysokoprężnych lamp rtęciowych z bańką przeźroczystą wynosi od 40 lm/W do wartości powyżej 50 lm/W dla lamp odpowiednio o mocy 80 W do 400 W.

widmo wysokoprężnej lampy rtęciowej z bańką przeźroczystą

 

W lampie z bańką pokrytą luminoforem uzyskuje się to, iż energia ultrafioletu emitowanego z jarznika wprowadza jest konwertowana na energię promieniowania w zakresie czerwieni.

W parze czystej rtęci łuk elektryczny słabo oddaje wrażenie barwy i barwę, ale emituje dużą ilość energii w zakresie ultrafioletu pomiędzy 100 nm a 400 nm. Poprzez pokrycie wewnętrzną część bańki zewnętrznej luminoforem energia ultrafioletu wyprowadza składnik czerwieni, który poprawia barwę i oddawanie wrażenia barwy, które wzrasta z około 20 do 40. Skuteczność świetlna poprawia się o około 10 % ponieważ część promieniowania widzialnego, na które czułość oka jest duża, jest pochłaniana przez powłokę fosforową luminoforu.

widmo wysokoprężnej lampy rtęciowej z bańką pokrytą luminoforem

 

Zalety wyładowczych lamp rtęciowych:

  • niezawodność,
  • wyższa sprawność w porównaniu z lampami żarowymi,
  • umiarkowana cena.

Wartości strumienia świetlnego wysokoprężnych lamp rtęciowych mieszczą się w granicach od 2 000 lm dla mocy 50 W do 125 000 lm dla mocy 2 kW. Powyższe cechy sprawiają, iż są często stosowane w oświetleniu drogowym, lecz aktualnie są wypierane z użycia przez wyładowcze lampy sodowe oraz lampy metalohalogenkowe, które mają wyższą skuteczność świetlną przy niższych mocach.

Do rodziny lamp rtęciowych możemy zaliczyć też lampę żarowo – rtęciową. Składa się ona z bańki wypełnionej gazem, pokrytej od wewnątrz warstwą fosforu, zawierającą normalny jarznik połączony szeregowo z żarnikiem wolframowym. Zastosowanie żarnika ma na celu stabilizowanie prądu lampy. W układach lamp żarowo – rtęciowych nie stosuje się żadnego dodatkowego osprzętu zewnętrznego, gdyż zastępuje go żarnik wolframowy. Można więc lampę bezpośrednio przyłączać do sieci elektrycznej. Trwałość lamp żarowo – rtęciowych jest około pięciokrotnie dłuższa a skuteczność świetlna jest dwukrotnie wyższa od lamp żarowych. W porównaniu z lampami rtęciowymi lampy żarowo – rtęciowe mają mniejszą trwałość i niższą skuteczność świetlną.

widmo lampy żarowo – rtęciowej


Wychodząca powoli z zastosowania żarówka rtęciowa jest faktycznym przodkiem nowoczesnej żarówki metalohalogenkowej, choć zapewnia zdecydowanie słabsze odwzorowanie barw i skuteczność. Źródła światła można zasilać prądem sieciowym, potrzebny jest jedynie statecznik ograniczający natężenie prądu.

Ekspertyzy oświetlenia

ekspertyzy oświetlenia Ekspertyzy oświetlenia jednoznacznie potwierdzają spełnienie wymagań obowiązujących przepisów, sprawdzają czy oświetlenie zostało prawidłowo zaprojektowane i wykonane.
 

Ciemne niebo

ciemne niebo Zanieczyszczenie światłem to niekorzystny wpływ sztucznego oświetlenia na otoczenie. Zanieczyszczenie światłem zaburza ekosystemy oraz wpływa negatywnie na zdrowie człowieka i innych żyjących istot
 

Produkty

produktyProdukty - karty katalogowe, pliki fotometryczne
 

oprawy oświetleniowe

Modernizacje oświetlenia

modernizacje oświetleniaWłaściwa modernizacja oświetlenia polega na dostosowaniu istniejącego oświetlenia do obowiązujących przepisów

Czytaj więcej...

Bezpieczne przejście

bezpieczne przejścieZachęcamy do zapoznania się
z projektem "Bezpieczne Przejście dla Pieszych", mającego na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach.